Tuesday, 02/06/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Liên Hương - VŨ QUANG - HÀ TĨNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch bồi dưỡng HSG và phụ đạo học sinh yếu kém

PHÒNG GD –ĐT VŨ QUANG
TRƯỜNG THCS LIÊN HƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Số:39/KH-CM Đức Hương, ngày 17 tháng 9 năm 2015
 
 
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU
NĂM HỌC 2015 – 2016

 
 
 
 

Thực hiện  hướng dẫn nhiệm vụ  năm học 2015-2016 của Phòng GD&ĐT Vũ Quang ;
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học của Trường THCS Liên Hương năm học 2015-2016;
 Căn cứ vào kết quả năm học 2014-2015, tình hình thực tế chất lượng học sinh của toàn trường.
Chuyên môn trường  lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu-kém như sau,
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi:
- Học sinh ngoan lễ phép, hăng hái tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường, có nề nếp học tập cũng như hoạt động ngoài giờ, sự nhận thức của các em tương đối nhanh.
          - Dân trí ngày càng được nâng cao, một số phụ huynh quan tâm tới con em mình.
          - Nhà trường tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh toàn trường để củng cố kiến thức, kỹ năng cho các em. Chất lượng học sinh dần từng bước nâng lên
          - Đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm và năng lực, nhiệt tình bồi dưỡng h/s giỏi.
       - Trong nhiều năm liền nhà trường đạt thành tích cao trong phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi
2. Khó khăn:
          - Một số học sinh còn thiếu đồ dùng học tập do điều kiện gia đình khó khăn và một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm tới con em mình.
- Gia đình chưa quan tâm nhắc nhở học sinh học tập. Đến trường các em mải chơi, làm việc riêng trong giờ học.Chất lượng đại trà hang năm thấp.
- Một số giáo viên chưa thường xuyên tiếp cận học sinh để nắm bắt tâm tư, tình cảm của HS để có phương pháp dạy phù hợp.
           - Chưa có giáo viên dạy chuyên, mỗi lớp chỉ có 1 giáo viên vừa dạy đại trà vừa bồi dưỡng chương trình nâng cao
II. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
1.     Học sinh giỏi:
a. Mục tiêu:
- Duy trì  và phát huy số lượng học sinh giỏi các khối, lớp
- Phát triển năng lực học sinh nhằm xây dựng chất lượng cho năm học tiếp theo.
- Kế hoạch:
+  HS giỏi các môn cấp THCS: Toán, , Địa lý, Hóa học,Vật lí,Lịch sử,Sinh học,Tiếng anh,Ngữ văn.
b.    Biện pháp thực hiện
- Giao cho từng giáo viên bồi dưỡng lồng ghép vào các tiết dạy hàng ngày cụ thể:
+ Mỗi tiết dạy giáo viên cần quan tâm tới từng học sinh. Bước đầu dạy đúng yêu cầu, chuẩn kiến thức kĩ năng cho học sinh, áp dụng các phương pháp và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Việc ra bài tập, sắp xếp câu hỏi đối tượng học sinh khá, giỏi phải được nâng cao kiến thức hơn so với học sinh trung bình và học sinh yếu.
- Hướng dẫn cho học sinh cách đọc sách tham khảo, mua cuốn sách hay
- Coi trọng việc chấm chữa bài cho học sinh sau khi giao về nhà.
- Phát hiện và quan tâm đặc biệt đến những học sinh điều kiện gia đình còn khó khăn, phức tạp nhưng đã vượt khó để vươn lên trở thành học sinh khá, giỏi giúp đỡ động viên các em kịp thời.
- Tổ có kế hoạch tổ chức các chuyên đề sát với thực tế nhằm nâng cao nghiệp vụ tay nghề, nêu ra được các biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp các em có kỹ năng giải các dạng toán học.
2. Chỉ tiêu phấn đấu học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi lớp9
          - HS giỏi Toán: 03 em.            - HS giỏi lí: 04 em.
         - HS giỏi Hoá học: 02 em.        - HS giỏi Sinh học: 04 em.
- HS giỏi Địa lý: 07 em.           - HS giỏi Lịch sử: 03 em.
 
 
- HS giỏi Ngữ văn: 03 em.     - HS giỏi Tiếng anh: 2 em.
 
+ Lựa chọn đội ngũ giáo viên bồi dưỡng:
- Các môn còn của các lớp THCS giao trách nhiệm cho giáo viên bộ môn.
+ Thời gian thực hiện
- Lớp 9: Thực hiện từ tháng 20/8/2015.
III. PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉM:
1. Mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu và chỉ tiêu :
          - Khảo sát chất lượng thực chất của học sinh ở từng lớp để giáo viên thấy được điểm mạnh, điểm yếu của học sinh, từ đó có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng và phụ đạo học sinh yếu ngay từ đầu năm học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
          - Các loại kế hoạch của giáo viên, của khối, tổ chuyên môn phải được xây dựng một cách cụ thể chi tiết dựa trên kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém của nhà trường.
         - Giáo viên thực hiện đầy đủ nội dung chương trình giảng dạy và giáo dục học sinh, tích cực và thực hiện có hiệu quả giáo dục toàn diện. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng đổi mới giáo dục phổ thông ở các khối lớp .
         - Giáo viên phải luôn luôn sâu sát tới từng đối tượng học sinh, đặc biệt là học sinh yếu kém. Phải thực hiện tốt việc phối kết hợp giáo dục giữa giáo viên với học sinh, giữa nhà trường và gia đình nhằm tạo các điều kiện tốt nhất cho học sinh có đầy đủ các điều kiện  học tập .
2 . Yêu cầu :
- Về kiến thức: Giúp học sinh nắm vững các kiến thức cơ bản, học sinh học hết lớp 1 phải đọc thông viết thạo, các đối tượng học sinh ở các khối lớp khác phải nắm vững các yêu cầu cơ bản của các khối lớp đó. Nắm vững các kiến thức trọng tâm, chuẩn của môn học, lớp học. Học sinh yếu kém về kiến thức đầu năm học đến cuối năm đạt ít nhất ở mức tối thiểu là trung bình.
- Về kỹ năng: Rèn luyện học sinh các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, tính toán, học sinh biết vận dụng kiến thức đã nắm được vào làm các bài tập và vận dụng vào thực tế cuộc sống.
- Về thái độ: Học sinh có ý thức tự giác, chủ động, không mặc cảm, tự ti, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, tham gia học tập đầy đủ các buổi học bồi dưỡng, phụ đạo học sinh do giáo viên, nhà trường tổ chức. Có ý thức cố gắng học tập, quyết tâm  để được xếp loại học lực từ trung bình trở lên .
3. Phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi:
- Trường tổ chức khảo sát, thi HS giỏi cấp trường để lập đội tuyển bồi dưỡng dự thi cấp huyện,tĩnh.
* Biện pháp nâng cao chất lượng về học lực. ( Bồi dưỡng HSG và phụ đạo HS yếu).
* Bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Vào đầu năm học dựa trên kết quả học lục của năm trước trường tổ chức khảo sát để chọn ra những học sinh có khả năng để thành lập đội tuyển tại trường. Sau đó phân công các giáo viên có kinh nghiệm, giáo viên dạy bộ môn chịu trách nhiệm bồi dưỡng
+ Mỗi tiết dạy giáo viên cần quan tâm tới từng học sinh.
- Triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình và kế hoạch giáo dục; dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng của môn học; sử dụng hiệu quả thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học. Chủ động biên soạn PPCT chi tiết theo hướng dẫn của trên.
- Hướng dẫn cho học sinh cách đọc sách tham khảo, mua cuốn sách hay, tìm những bài có nội dung liên quan đến kiến thức của học sinh. Giáo viên được bố trí bồi dưỡng.
Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9
- Môn Hoá học: Đ/c Nguyễn Thị Thu; Môn Vật lí:Đ/c Bùi Thức Huynh
- Môn Toán lớp 9: Đ/c Bùi Thức Huynh; Môn Lịch sử :Đ/c Lê Hoài Minh
- Môn Địa lý: Đ/c Nguyễn Hữu Thọ; Môn Sinh học :Đ/c Đặng Ngọc Mạnh
- Môn Ngữ văn:Đ/c Trần Thị Thùy Dương; Môn Anh:Đ/c Võ Văn Hiệp
* Phụ đạo học sinh yếu
- Đầu năm học khảo sát để phân loại học sinh từ đó có kế hoạch chỉ đạo các tổ, giáo viên phụ trách môn học nâng cao chất lượng môn học, phối hợp với giáo viên tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm để tạo mọi điều kiện tốt nhất để học sinh có thời gian học tốt nhất.
- Coi trọng việc chấm chữa bài cho học sinh sau khi giao về nhà.
- Phối kết hợp với phụ huynh học sinh, động viên các em không nghỉ học.
- Xây dựng đôi bạn cùng giúp nhau tiến bộ, phát huy năng lực khung cán bộ lớp, các tổ trưởng để giúp đỡ các bạn học còn yếu. Trao đổi với phụ huynh học sinh qua các buổi họp, thông qua sổ liên lạc, mời gặp trực tiếp phụ huynh học sinh để cùng nhau giúp đỡ những em học còn chậm. Kết hợp vói giáo viên buổi hai để bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ dạo cho học sinh còn yếu.
- Nắm chắc và phân ra đối tượng cụ thể, nắm rõ hoàn cảnh gia đình của từng học sinh để bồi dưỡng phụ đạo, nâng cao chất lượng giáo dục. Giáo viên phối kết hợp với nhà trường và phụ huynh để có hướng giáo dục, đến từng nhà hoặc họp phụ huynh để giao nhiệm vụ cho phụ huynh về việc học cũng như đến trường của các em.
- Thường xuyên liên hệ với gia đình học sinh khi học sinh vắng không có lí do hoặc khi ốm đau.
- Thực hiện tốt mối liên hệ giữa nhà trường - Gia đình - Xã hội.
- Liên hệ thường xuyên với các giáo viên bộ môn để nắm bắt tình hình học tập của lớp.
- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với phụ huynh để duy trì số lượng lớp mình.
- Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.
- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá.
* Bồi dưỡng học sinh giỏi
+ Chỉ tiêu phấn đấu học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi .
          * Học sinh giỏi lớp 6
-  Ngữ văn: 04 em, Anh văn: 03 em,  Toán: 04 em
* Học sinh giỏi lớp 7
- Ngữ văn: 04 em, Anh văn: 04 em, Toán: 03 em,
* Học sinh giỏi lớp 8
- Ngữ văn: 04 em, Anh văn: 03 em, Toán: 04 em,
     4. Biện pháp về giáo dục đạo đức cho học sinh:
- Thường xuyên gần gũi, quan tâm giúp đỡ những học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, những em học sinh cá biệt. Giáo dục các em thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, nội qui của nhà trường. Thông qua các hoạt động Đội, giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động, các câu lạc bộ kỹ năng sống.
          - 100 % số giáo viên trong kế hoạch của mình có xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém. Việc thực hiện phụ đạo học sinh yếu kém  phải được thực hiện ngay từ đầu năm học.
          - Thực hiện khảo sát chất lượng học sinh 02 lần/học kỳ, 4 lần/ năm. Lập danh sách học sinh có học lực yếu để thông báo cho phụ huynh học sinh ít nhất 4 lần/ năm học .
          - Giảm tỷ lệ học sinh yếu kém toàn trường đến cuối năm không có học sinh nào xếp loại học lực loại yếu.
          - Họp phụ huynh học sinh 02 lần/năm học.
           - GV thăm, kiểm tra việc học tại nhà của tất cả  học sinh yếu trong lớp ít nhất 01 lần/ học kỳ.
          - BGH thăm, kiểm tra việc học ở nhà đối với HS kém ít nhất 01 lần/năm học.
          - Thông báo kết quả khảo sát,kết quả thi định kỳ thông qua sổ liên lạc, qua họp phụ huynh,…04 lần/năm học .
 *Chỉ tiêu cụ thể : 
          - Đến cuối học kỳ 1, số học sinh học yếu kém giảm còn 1 % với với khảo sát chất lượng đầu năm
          - Đến cuối học kỳ 2 không còn học sinh yếu ở tất cả các môn học và học sinh đều được lên lớp 100%.
VI . Tổ chức thực hiện :     
          - Thành lập Ban chỉ đạo về phụ đạo học sinh yếu kém của nhà trường và giao trách nhiệm, chỉ tiêu cụ thể tới từng giáo viên.
          - Lập danh sách học sinh yếu kém ở các khối lớp, theo dõi kết quả học tập thi và kiểm tra hàng ngày của các em đó.
           - Tổ chức họp phụ huynh học sinh  02 lần trên năm học, vào đầu năm học  và cuối năm học, thông báo kết quả học tập cuả các em để cùng với phụ huynh học sinh bàn bạc cách thức bồi dưỡng học sinh yếu kém.Thông báo kết quả học tập của HS qua sổ liên lạc, qua việc gửi bài kểm tra, qua thăm và kiểm tra việc học tập ở nhà của học sinh .
        - Phân công giáo viên dạy phụ đạo học sinh yếu kém ở các lớp.( Có danh sách phân công kèm theo).
         - Hàng tháng trong các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ chức họp, rút kinh nghiệm về việc thực hiện công tác phụ đạo học sinh yếu kém, phân công việc kiểm tra, thực hiện công tác phụ đạo HS yếu kém các tháng sau.
         - Lấy kết quả rèn luyện học sinh yếu kém để đánh giá thi đua năm học với GV.
         - Tổ chức sinh hoạt khối, tổ chuyên môn trao đổi nội dung phương pháp giảng dạy các bộ môn theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, dạy học hướng theo đối tượng, đặc biệt quan tâm đến việc rèn luyện bồi dưỡng cho học sinh yếu kém. Học sinh phải được thực hành luyện tập nhiều, giáo viên là người tổ chức hướng dẫn các em học tập.
        - Thực hiện kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ theo quyết định số 32/QĐ-BGD-ĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo . Tổ chức khảo sát và có kế hoạch bổ sung kịp thời tuỳ theo tình hình thực tế về chất lượng thực chất của học sinh yếu trong từng tháng để thực hiện đạt kết quả cao nhất.      
- Hàng tuần, tháng kiểm tra việc chuẩn bị bài, giảng dạy, chấm chữa bài, lấy điểm... của giáo viên để có hướng điều chỉnh tư vấn, thúc đẩy sao cho phù hợp.
Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng HSG và phụ đạo học sinh yếu của nhà trường, đề nghị các tổ chuyên môn và GV được phân công dạy bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.       
 
*Nơi nhận:                                                         P. HIỆU TRƯỞNG                                                          
- Chuyên môn trường;
- Tổ chuyên môn;                                
- Giáo viên bộ môn;                                                     Nguyễn Chí Thanh
- Lưu VP.
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 2
Tháng 06 : 2
Tháng trước : 134
Năm 2020 : 685
Năm trước : 661
Tổng số : 1.346